http://www.fullinfo.pl/katalog/mapa-EgoTest.html http://mapa.targeo.pl/Pracownia-Psychologiczna-EGO-TEST~10138471/Psychiatra-Psycholog-Psychoterapeuta/adres http://www.zumi.pl/2690694,Pracownia_Psychologiczna_Ego_Test._Psycholog__terapie_psychologiczne,Kielce,firma.html http://www.kielcecity.pl/ogloszenia-kielce/pracownia-psychologiczna-ego-test-badania-kierowcow-psychotesty-3686.htm http://www.pkt.pl/ego-test-pracownia-psychologiczna/3186982/5-1/ http://kierowca.org/index.php?option=com_sobi2&sobi2Task=sobi2Details&sobi2Id=256&catid=5&Itemid=30 https://www.facebook.com/PracowniaPsychologicznaEgoTest https://www.facebook.com/BADANIA.PSYCHOLOGICZNE.KIELCE http://www.yellowpages.pl/businesses/uslugi/pracownia-psychologiczna-ego-t/ http://www.yelp.pl/biz/pracownia-psychologiczna-ego-test-kielce http://www.psychotesty.topfirmy.pl/oferta.html http://katalog.gazeta.pl/medycyna,i,zdrowie/pracownia,psychologiczna,egotest,badanie,kierowcow,psycholog,kielce,s,20449/ http://www.cylex.pl/firmy/pracownia-psychologiczna-ego-test-badania-kierowc%C3%B3w-11050974.html http://katalog.roi.pl/pracownia-psychologiczna-egotest-kielce-info/8260.html http://nk.pl/#profile/38741930 http://moje-prawo-jazdy.pl/firma/egotest http://lcoi.pl/OfferSearch/tabid/223/ctl/ViewOffer/Mid/933/StateStack/15f9d16d-28f0-4a2a-a390-366616c680df/ItemId/23f317bd-2a95-488b-a14b-2d11f7310fea/Default.aspx?NavigationStack=%3E
KONTAKT:
Tel. 604 634 275Terapia Dziecka TUS Pracownia Psychologiczna EGO-Test ul. Warszawska 49/51 Kielce Tel. 517 269 717; 604 634 275Terapia Dziecka TUS Pracownia Psychologiczna EGO-Test ul. Warszawska 49/51 Kielce

Dziecięce zaburzenia integracyjne.

A. Rozwój jest zewnętrznie prawidłowy aż do wieku, co najmniej 2 lat. Do rozpoznania konieczne jest występowanie prawidłowych, odpowiednich do wieku umiejętności z zakresu porozumiewania się, związków społecznych, zabawy i zachowań adaptacyjnych w wieku: dwóch lat i późniejszym.

B. Niemal z początkiem zaburzenia następuje wyraźna utrata wcześniej nabytych umiejętności. Rozpoznanie wymaga stwierdzenia istotnej klinicznie utraty umiejętności (a nie tylko niepowodzenie ich wykorzystywania w pewnych sytuacjach), w co najmniej dwóch z następujących obszarów:

1.Ekspresja i rozumienie języka,
2 Zabawa,
3 Umiejętności społeczne i zachowania adaptacyjne,
4 Kontrola nad oddawaniem moczu i stolca,
5 Umiejętności ruchowe.

C. Jakościowo nieprawidłowe funkcjonowanie społeczne przejawiające się, w co najmniej dwóch z następujących obszarów:

   1) Jakościowe nieprawidłowości we wzajemnych interakcjach społecznych (typu zdefiniowanego dla    autyzmu),
   2) Jakościowe nieprawidłowości w porozumiewaniu się (typu zdefiniowanego dla autyzmu),  3) Ograniczone, powtarzające się i stereotypowe wzorce zachowania, zainteresowania i aktywności, z włączeniem stereotypii ruchowych i manieryzmów,
   4)Ogólna utrata zainteresowania przedmiotami i środowiskiem.

D. Zaburzenia nie można wyjaśnić występowaniem innych odmian całościowego zaburzenia rozwojowego, nabytej afazji z napadami padaczkowymi, mutyzmu wybiórczego, zespołu Retta (F84.2), ani schizofrenii.

Pracownia Psychologiczna EGO-TEST KIelce ul. Warszawska 49/51 tel. 604 634 275, 517 269 717 Pracownia Psychologiczna EGO-TEST KIelce ul. Warszawska 49/51 tel. 604 634 275, 517 269 717 Pracownia Psychologiczna EGO-TEST KIelce ul. Warszawska 49/51 tel. 604 634 275, 517 269 717 Dziecięce Zaburzenia Integracyjne Pracownia Psychologiczna EGO-TEST tel. 517 269 717, 604 634 275 Pracownia Psyychologiczna TUS Psychologiczna EGO-TEST tel. 517 269 717, 604 634 275 Pracownia Psychologiczna EGO-TEST Kielce ul. Warszawska 49/51 tel. 602 620 604