Konsultacje i porady psychologiczne

W pracowni psychologicznej Ego Test oferujemy konsultacje psychologiczne i terapeutyczne dla dzieci i młodzieży a także porady dla rodziców mających problemy wychowawcze ze swoimi dziećmi.

 • Oferujemy pomoc w zakresie:
  • radzenie sobie ze stresem,
  • radzenie sobie z lękiem,
  • radzenie sobie ze złością,
  • niska samocena,
  • obniżony nastrój,
  • brak pewności siebie
  • trudności i kryzysy emocjonalne,
  • poczucie osamotnienia,
  • nieśmiałość,
  • tiki,
  • zachowania trudne (agresja, autoagresja),
 • Prowadzimy treningi umiejętności społecznych,
 • Przeprowadzamy badania i ocenę dzieci z autyzmem oraz zaburzeniami rozwoju w oparciu o Profil Psychoedukacyjny  PEP-R,
 • Oferujemy pomoc psychologiczną dla dzieci i młodzieży z autyzmem i Zespołem Aspergera oraz dla ich rodziców.


604 634 275