http://www.fullinfo.pl/katalog/mapa-EgoTest.html http://mapa.targeo.pl/Pracownia-Psychologiczna-EGO-TEST~10138471/Psychiatra-Psycholog-Psychoterapeuta/adres http://www.zumi.pl/2690694,Pracownia_Psychologiczna_Ego_Test._Psycholog__terapie_psychologiczne,Kielce,firma.html http://www.kielcecity.pl/ogloszenia-kielce/pracownia-psychologiczna-ego-test-badania-kierowcow-psychotesty-3686.htm http://www.pkt.pl/ego-test-pracownia-psychologiczna/3186982/5-1/ http://kierowca.org/index.php?option=com_sobi2&sobi2Task=sobi2Details&sobi2Id=256&catid=5&Itemid=30 https://www.facebook.com/PracowniaPsychologicznaEgoTest https://www.facebook.com/BADANIA.PSYCHOLOGICZNE.KIELCE http://www.yellowpages.pl/businesses/uslugi/pracownia-psychologiczna-ego-t/ http://www.yelp.pl/biz/pracownia-psychologiczna-ego-test-kielce http://www.psychotesty.topfirmy.pl/oferta.html http://katalog.gazeta.pl/medycyna,i,zdrowie/pracownia,psychologiczna,egotest,badanie,kierowcow,psycholog,kielce,s,20449/ http://www.cylex.pl/firmy/pracownia-psychologiczna-ego-test-badania-kierowc%C3%B3w-11050974.html http://katalog.roi.pl/pracownia-psychologiczna-egotest-kielce-info/8260.html http://nk.pl/#profile/38741930 http://moje-prawo-jazdy.pl/firma/egotest http://lcoi.pl/OfferSearch/tabid/223/ctl/ViewOffer/Mid/933/StateStack/15f9d16d-28f0-4a2a-a390-366616c680df/ItemId/23f317bd-2a95-488b-a14b-2d11f7310fea/Default.aspx?NavigationStack=%3E
KONTAKT:
Tel. 604 634 275Terapia Dziecka TUS Pracownia Psychologiczna EGO-Test ul. Warszawska 49/51 Kielce Tel. 517 269 717; 604 634 275Terapia Dziecka TUS Pracownia Psychologiczna EGO-Test ul. Warszawska 49/51 Kielce
Kompleksowa porada psychologiczno -terapeutyczna z ustaleniem planu leczenia ( 1x na miesiąc)
Kompleksowa porada psychologiczno -terapeutyczna z ustaleniem planu leczenia ( 1x na miesiąc)


Na podstawie wywiadu z rodzicami i obserwacji dziecka oraz analizy materiałów dostarczonych przez rodziców( nagrań wideo, dokumentów) psycholog i terapeuta opracowują system wzmocnień i szczegółowy program pracy z dzieckiem w domu według założeń programu TEACCH. Jeżeli jest taka potrzeba również wprowadzony zostaje program redukcji zachowań niepożądanych

Kompleksowa porada odbywa się po przeprowadzeniu szczegółowego wywiadu z rodzicami dziecka
( w momencie, gdy dziecko jest pierwszy raz na wizycie).
Rodzice zgłaszają się na wywiad bez dziecka, przynoszą ze sobą istotne dokumenty tj.( książeczkę zdrowia dziecka, diagnoza, orzeczenie, opinie pedagogiczne, psychologiczne, psychiatryczne, jeśli dziecko ma takie, programy, nagrania dotyczące zachowania trudnego i funkcjonowania dziecka itp.).
Następnie wyznaczana jest kolejna wizyta, która obejmuje.
- obserwacje dziecka przez psychologa i oligofrenopedagoga 60 min
- analizę dostarczonych materiałów-opracowanie programu terapeutycznego, wskazówek do pracy z dzieckiem w domu 60 min
- przekazanie programu terapeutycznego: terapeuta prowadzący szkoli rodziców, prezentuje i omawia sposób wykonywania ćwiczeń, zabaw, zaleceń 30 min - 60 min
Czas: ok. 180 min

Program układany jest na czas jednego miesiąca.
Po miesiącu na tydzień przed następnym terminem wizyty rodzice przesyłają nagranie z realizacji pracy w domu oraz wypełniony arkusz ewaluacyjny.

Pracownia Psychologiczna EGO-TEST KIelce ul. Warszawska 49/51 tel. 604 634 275, 517 269 717 Pracownia Psychologiczna EGO-TEST KIelce ul. Warszawska 49/51 tel. 604 634 275, 517 269 717 Pracownia Psychologiczna EGO-TEST KIelce ul. Warszawska 49/51 tel. 604 634 275, 517 269 717 Porada Psychologiczno-Terapeutyczna Pracownia Psychologiczna EGO-TEST tel. 517 269 717, 604 634 275 Pracownia Psyychologiczna TUS Psychologiczna EGO-TEST tel. 517 269 717, 604 634 275 Pracownia Psychologiczna EGO-TEST Kielce ul. Warszawska 49/51 tel. 602 620 604